Biz Solidparklılar daima her bir müşterimize özel, özgün ve taze içerikler üretmenin peşine düşeriz.
Sizin için
ne yapabiliriz?

İçerik Yönetimi

"İçerik", adı üstündeki anlamı itibarıyla ("bir şeyin İçinde bulunanların bütünü") pek çok alanda karşımıza çıkan bir terimdir. Kitap, dergi, gazete, katalog, broşür, kartvizit, ambalaj, logo...vb. gibi muhtelif basılı materyal; televizyon ve/veya açık ya da kapalı alanlarda görünür olmak üzere ele alınan senaryo, slogan, ilan ve bülten gibi tanıtım ve reklam ürünleri; marka konumlandırma etkinlikleri, alternatif proje üretimleri, çeşitli sunum biçimleri gibi yöntemler üzerinden devam eden kurumsal faaliyetler; internet sitesi, portal, blog, sosyal medya sayfaları ve profilleri, e-kitap, e-dergi, e-bülten ve banner gibi dijital yayınlar ise "içerik" denildiğinde sıralanabilecek en temel unsurlardır.

Solidpark'ta bizler "İçerik"i; üreteceğimiz işin "denge"sini sağlayacak, ağırlığı eşit miktarda üstlenen, birbiriyle uyumlu bir "üç ayak" olarak ele alırız. Bu "üç ayak" Tasarım, Programlama ve Yazınsal İçerik'ten meydana gelen uyumlu bir bütünselliği temsil etmektedir. Bu bütünselliğin sarsılmaz gücü, içeriği oluşturan üç ayağımızın kendi içlerindeki kuvvetleriyle doğru orantılıdır bize göre.

Biz Solidparklılar daima her bir müşterimize özel, özgün ve taze içerikler üretmenin peşine düşeriz. Sahip olduğumuz yetkinlikler doğrultusunda cepten yemeyi, fabrikasyon üretimleri, şablonlama yöntemlerini ve kopyalama alternatiflerini yok sayarak, iş yükümüzü arttırmak pahasına çalışırız. Çünkü "üç ayak"ımızın bizi, dolayısıyla da ortaya koyacağımız işleri (yani sizi) özel, özgün, taze bir biçimde daima dengede tutacağından eminizdir.

"İçerik Yönetimi"ne dair çalışmalarımız aşağıda yer almaktadır:
  • Tasarımsal Üretimler
  • Programlama Çalışmaları
  • Editöryal Hizmetler
  • Kreatif Yönetmenlik
  • Proje Yönetmenliği
  • Metin Yazarlığı
  • Basılı İşler Üretme (Dergi, Katalog, Broşür, Ambalaj, Logo, Kartvizit...vb.)

STRATEJİK PLANLAMA, ANALİZ ve DANIŞMANLIK

İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER