Solidparklılar olarak bizler, "Stratejik Planlama" konusundaki uzmanlığımızı
"gereklilik, işlevsellik, özgünlük ve yaratıcılık" kriterlerimizden ödün vermeyen çözümler üzerinden ortaya koyarız.
Sizin için
ne yapabiliriz?

Stratejik Planlama, Analiz ve Danışmanlık

Temelde askerî terminolojide kullanılan "strateji" sözcüğü, Yunanca'da "kumandanlık" demek olan "stratēgia στρατηγία" tabirinden "ordu yönetme sanatı" mânâsıyla Fransızca'ya ("stratégie"), oradan da Türk diline ("strateji") geçmiş ve "bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı" anlamını barındıran bir terimdir. Bu bağlamda çalışma yaşamı dinamikleriyle de bir hayli örtüşmesi ve bir işin, ürünün, kişinin, firmanın, kurumun veya kuruluşun kazanım sağlamayı hedeflediği işe girişmeden evvel bir marka olarak alacağı pozisyonun yanı sıra; gerek gireceği sahaya gerekse de emsalleri ile girişeceği potansiyel rekabete uygun taktiklerinin doğru belirlemesinin önemi sebebiyle sıklıkla gündeme gelir. O noktada da doğru planlamayı ve analizi gerçekleştirecek profesyonellere gereksinim doğar.

Solidparklılar olarak bizler, "Stratejik Planlama" konusundaki uzmanlığımızı tüm bunlar ışığında, müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede gözeterek mümkün olabilecek en makul hedefe yönelik biçimde ve diğer tüm iş kalemlerimizde olduğu gibi "gereklilik, işlevsellik, özgünlük ve yaratıcılık" kriterlerimizden ödün vermeyen bir profesyonellikle ürettiğimiz çözümler üzerinden ortaya koyarız. Bu bakımdan bize gelen talepleri ayrıntılı olarak doğru biçimde analiz etmek ve bu analizi takip eden süreçteki planlamalar sonucunda ortaya çıkacak olan çalışmanın mümkün olan en kısa sürede amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi önceliğimizdir.

Solidpark'ı emsalleri arasında öne çıkaran en önemli konulardan bir diğeri ise danışmanlık hizmetidir. Bizler için bu "Sizin için ne yapabiliriz?" sorumuzu yanıtlamak üzere bizimle iletişime geçtiğiniz ilk an başlar, sizin talepleriniz doğrultusunda şekillenir ve ortaya çıkan çalışmanın ömrünce sürer. İmza attığımız çalışmaların tamamındaki "devamlılık"ı en az sizin kadar dikkate alıyor olmanın, bizim de bir marka olarak "devamlılık"ımızı sağlayacağını bilmek kendi "analiz"imizin ve "stratejik planlama"mızın önemli bir parçasıdır.

"Staretejik Planlama, Analiz ve Danışmanlık" konularında verdiğimiz başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır:
  • Kurumsal Kimlik Oluşturma
  • Marka Konumlandırma
  • Tanıtım Hedefleri Saptama
  • Dijital Strateji Belirleme
  • Prezantasyon (Sunum)
    Alternatifleri Geliştirme
  • Basılı İşler Üretme
    (Dergi, Katalog, Broşür, Ambalaj, Logo, Kartvizit...vb.)

İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER

İÇERİK YÖNETİMİ